Activiteitenplanning 2018-2019

Activiteiten in 2018

20 aug. Eerste schooldag
22 aug.  Info-avond Plusklas, 19:30-21:00 uur
30 aug. Informatieavond groep 3, 19:00-21:00 uur
11 en 13 sept. Kennismakingsgesprekken, 16:00-17:30 uur en 18:00-19:30 uur
18 sept. Informatieavond groep 8, 19:30-21:00 uur
24-28 sept. Week van de gezonde Pauzehap
8-12 okt. Kinderboekenweek
15-19 okt. Herfstvakantie
6 nov. Informatie avond LEV2Live, 19:30-21:00 uur
 7 nov.  Dankdag
 9 nov.  Nationaal Schoolontbijt
22 en 27 nov. Oudergespreksavonden, 18:00-20:30 uur
10 dec. Wenmiddag nieuwe leerlingen groep 0
20 dec. Kleuters zingen bij ouderen
20 dec. Kerstviering gr. 4-8, 19:00-21:00 uur
21 dec. Kerstviering gr. 1-3
21 dec. Kinderen uit om 11:15 uur!
 24 dec- 4 jan. Kerstvakantie

Activiteiten in 2019

 28 jan. Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020
(kinderen die voor 1 aug. 2020 vier jaar hopen te worden)
5 en 7 feb.  Adviesgesprekken gr.8, 18:00-20:00 uur
 25 feb-1 mrt. Voorjaarsvakantie
5 en 7 mrt. Oudergespreksavonden, 18:00-20:30 uur
13 mrt. Biddag
28 mrt. Klasselunch groep 8
10 apr. Oudermorgen
12 apr. Koningsontbijt en Nationale Koningsspelen
16-18 apr. Cito Eindtoets
19 apr. Goede Vrijdag
22 apr-3 mei Tweede Paasdag en aansluitend meivakantie
21 mei Schoolreis gr. 0-2
21-23 mei Entreetoets groep 7
27 mei Schoolfotograaf
29 mei Schoolreis groep 3-7
10 juni Tweede Pinksterdag
17 juni Informatieavond aangemelde kleuters, 19:45-21:15 uur
20 en 25 juni Adviesgesprekken groep 7
26 juni Schoonmaakavond bovenbouw
27 juni Schoonmaakavond onderbouw
1 juli Kennismakingsmiddag kleuters 2019-2020
4 juli Laatste schooldag groep 8, om 11:45 uur uit
4 juli Eten op school groep 0-7, om 15:00 uur uit
4 juli Afscheidsavond groep 8
 5 juli Laatste schooldag, om 11:15 uur uit!
8 juli Zomervakantie

(*voor alle genoemde data geldt: Deo volente)