Activiteitenplanning 2017-2018

Activiteiten in 2017

28 aug. Eerste schooldag
7 sept. Kennismakingsavond groep 3
19:30 -21:00 uur
12 en 14 sept. Kennismakingsgesprekken
16:00-17:30 uur en 18:00-19:30 uur
19 sept. Informatieavond groep 8
19:30-21:00 uur
16-20 okt. Herfstvakantie
 1 nov.  Dankdag
 6-10 nov.  Boekenweek
10 nov. Schoolontbijt
16 en 21 nov. Oudergespreksavonden
18:00-20:30 uur
21 dec. Kerstfeest
19:00-21:00 uur
22 dec. Kinderen uit om 11:15 uur!
25 dec.-5 jan. Kerstvakantie

Activiteiten in 2018

 22 jan. Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2018-2019
(kinderen die voor 1 oktober 2019 4 jaar hopen te worden)
30 jan. en 1 feb.  Adviesgesprekken gr.8
18:00-21:00 uur
6 en 8 feb. Oudergespreksavonden
18:00-20:30 uur
12-16 feb. Voorjaarsvakantie
19 feb. Ouderavond groep 8
21 feb. Oudermorgen
14 maart Biddag
30 maart Goede Vrijdag
2 tot en met 4 apr. Paasvakantie
17-19 apr. Centrale Eindtoets groep 8
20 apr. Koningsontbijt en sportdag
27 apr.-11 mei Koningsdag en aansluitend meivakantie
22-25 mei Entreetoets groep 7
23-25 mei Schoolkamp groep 8
28 mei Schoolfotograaf
30 mei Schoolreis groep 3-7
4 juni Schoolreis groep 0-2
7 juni Informatieavond nieuwe kleuters
19:30-22:00 uur
27 juni Schoonmaakavond bovenbouw
28 juni Schoonmaakavond onderbouw
2 juli Kennismakingsmiddag kleuters 2018-2019
5 juli Laatste schooldag groep 8
en afscheidsavond
5 juli Eten op school,
groep 0 t/m 7 om 15:00 uur uit
6 juli Laatste schooldag!
7 juli Zomervakantie

(*voor alle genoemde data geldt: Deo volente)