Sportdag 2018

Graag willen we alle ouders heel hartelijk danken voor de grote inzet en betrokkenheid! De sportdag is een succes geworden door alle hulp.
Het was heel warm, maar de kinderen hebben zich geweldig ingezet en zijn heel sportief bezig geweest. We kijken terug op een geslaagde sportdag! De foto’s zijn te vinden onder het kopje ‘media’ – ‘foto’s’. Er is ook een map met foto’s van het Koningsontbijt.