Even voorstellen

Wie werken er op onze school?

Directeur

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. De directeur is vrij­gesteld van lesgevende taken om zijn directietaken uit te voeren. De directeur is voorzitter van het managementteam.  Meester Blom is onze directeur.

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs dat op onze school wordt gegeven. De teamleider coördineert en begeleidt het onderwijs en de ontwikkeling daarvan in de diverse groepen.
Voor de bovenbouw (groep 4-8) is juf W. Van den Boogaart teamleider en juf J. Quik is teamleider onderbouw (groep 1-3).

 Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij creëert een pedagogisch klimaat in de groep zoals eerder omschreven is. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is de eerst aan­spreekbare voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

 Intern begeleider

De intern begeleider is belast met de coördinatie van de zorgstructuur op school.  Aan de hand van uitslagen van afgenomen toetsen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De intern begeleider coördineert en bewaakt deze hulp en neemt zo nodig contacten op met externe deskundigen, zoals een maatschappelijk werker of een orthopedagoog.
De intern begeleider is mevr. M. De Stigter.

 ICT-coördinator

De ICT-coördinator stimuleert de overige leerkrachten zo veel als mogelijk is in het gebruik van de computer, zowel in het persoonlijk gebruik als het groepsgebruik. Hij lost kleine voorkomende technische of programmatische problemen op, begeleidt en biedt hulp (aan) leerkrachten die dat nodig hebben en zorgt ervoor dat zijn eigen bekwaamheid up-to-date blijft. Op onze school is dhr. A. Hovestadt ICT-coördinator.

 Onderwijsassistente

De onderwijsassistente assisteert bij het geven van onderwijs. Zij functioneert onder leiding van de intern begeleider en de leraar en verricht allerhande activiteiten die de goede gang van het onderwijs bevorderen. De onderwijsassistente wordt in de eerste plaats ingezet om leerlingen extra stimulansen te bieden in hun ontwikkeling en om hen kansen te bieden om achterstanden in het leerproces in te halen. De vijf onderwijsassistenten op onze school zijn mevrouw I. op den Brouw, mevrouw A. Derlagen , mevrouw E. Luteijn, mevrouw C. de Keijzer en mevrouw J. Vink.

Administratief medewerkster

De administratief medewerkster ondersteunt de directie bij alle voorkomende administratieve zaken. Tevens verzorgt ze het bestuurssecretariaat. De administratief medewerkster op onze school is mevr. J. Dekker- van Diggelen. Zij werkt op maandag en op donderdag.

 Conciërge

De conciërge is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van ons schoolgebouw. Het takenpakket van de conciërge bestaat uit een groot aantal praktische taken. Onze conciërge is dhr. T. van Kapel. Hij werkt op dinsdag- en woensdagmiddag op onze school.