Stages

Pabo-studenten

Onze school is stageschool voor studenten van Pabo Driestar-educatief te Gouda. Dat betekent dat een stagiaire in een klas activiteiten verricht om het lesgeven te leren onder toezicht van de leerkracht. De studenten van het laatste studiejaar aan de Pabo komen een aantal weken achtereen de hele week lesgeven. Hierbij is het de bedoeling te leren de klas zelfstandig te leiden. Om die reden zal de leerkracht in die situatie wat langer buiten het klaslokaal verblijven en andere taken binnen de school verrichten.

Onderwijsassistent

We zijn we ook stageschool van het Hoornbeeckcollege te Amersfoort. Stagiaires van deze school volgen een opleiding tot Onderwijsassistent of Helpende Welzijn.

Calibris

We zijn door Calibris gecertificeerd voor het opleiden van MBO-studenten.

Maatschappelijke -en Snuffelstages

Regelmatig worden we benaderd door leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs om een maatschappelijke stage of snuffelstage uit te mogen voeren bij ons op school. We proberen de inzet van deze stagiaires enigszins te beperken. Alleen als we denken dat het zowel voor de school als de leerling zinvol is wordt een dergelijke stagiaire kortdurend geplaatst.