CJG Aalburg

Onderwijs, CJG en Jeugdzorg

In de wereld van het onderwijs, de jeugdzorg en de ouderenzorg verandert de komende jaren enorm veel.
De komst van Passend Onderwijs per 1-8-2014 en de stelselwijziging Jeugdzorg vraagt van de school de nodige voorbereiding.
Eén van de zaken die door de school is geregeld is het instellen van een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam heeft een orthopedagoog zitting met haar expertise als het gaat over de zorg om te komen tot leren. In het ondersteuningsteam zit ook een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Aalburg. Tot op dit moment is dat de School Maatschappelijk Werkster. Zij kan vanuit de gemeente ouders doorverwijzen naar andere vormen van gezondheidszorg.
In de komende periode zal de relatie tussen de school en het CJG van de gemeente verder worden geïntensiveerd. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en de daarmee samenhangende onderwijs-leerproblematiek. De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor het verlenen van zorg (opvoedondersteuning) of doorverwijzen naar de juiste zorg voor een gezin. (bijv. GGZ).

Als school hebben we regelmatig netwerkoverleg met het CJG Aalburg. Tijdens dit overleg zijn meerdere partijen aanwezig. U moet dan denken aan: Schoolmaatschappelijk werkster, verpleegkundige van het consultatiebureau, jongerenwerk gemeente Aalburg, leerplichtambtenaar, soms de wijkagent, medewerker van bureau Jeugdzorg, directies van de andere Aalburgse basisscholen en leidinggevenden van diverse kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.

CJG: Opgroeien in AalburgLogo Centrum voor jeugd en gezin Aalburg

Het CJG is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG Aalburg is gevestigd in het Aalburgloket en is geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op dinsdagavond is het CJG geopend tot 20.00 uur.

Adres: Grote Kerkstraat 42 Wijk en Aalburg
tel: 0416-698787
e-mail: cjg@aalburg.nl

Op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur is een inloopspreekuur bij Juvans in Maaswaarden. Op vrijdag kunt u in Maaswaarden binnenlopen op het spreekuur van Thebe van 13.00 tot 14.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.opgroeieninaalburg.nl

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren