Ondersteuningsteam

 Ondersteuningsteam Passend Onderwijs

Vanaf augustus 2014 zal de wet Passend Onderwijs in werking gaan. De invoering hiervan brengt veranderingen met zich mee. Van scholen wordt verwacht dat ze werken met een ondersteuningsteam. Hieronder volgt informatie over het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsprofiel ONS Veen

Waar gaat het om?

Ouders en scholen maken zich sterk om aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. In de meeste gevallen gaat het gelukkig goed met de kinderen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er “hulptroepen” kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.

Wanneer komt een kind voor bespreking in aanmerking?

In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ou-ders, de jeugdhulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Aalburg en eventuele andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind dan kan via de intern begeleider van de school een beroep op deze deskundigen gedaan worden.

Hoe werkt een ondersteuningsteam?

Een ondersteuningsteam biedt ‘overleg op maat’. Per kind wordt gekeken wie er uitgenodigd worden. Tijdens de consultaties zijn ouders altijd aanwezig. Zo’n consultatie duurt 30 tot 45 minuten.

Wie zijn de deelnemers aan het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam op onze school bestaat in ieder geval uit:
• De intern begeleiders
• Een vertegenwoordiger van het CJG
• Een orthopedagoog

Het ondersteuningsteam voert overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht van het desbetreffende kind.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren