Ouderbetrokkenheid

Goede relatie met ouders

U als ouders kent uw kind het beste! Om goed onderwijs te kunnen geven aan het kind en zorg op maat te kunnen bieden, is voor ons als school een goede, open relatie met ouders heel belangrijk. Graag zien we dat u onze school beschouwt als ‘open’ school: u kunt altijd aankloppen voor een gesprek met de leerkracht, intern begeleider of directeur. Liefst na 15.30 uur . Het is verstandig om vooraf even een afspraak te maken.

Huisbezoek

De leerkrachten uit groep 0 t/m 4 gaan eens per twee jaar thuis bij de kinderen thuis op bezoek.  Bij de jonge kinderen speelt hun ervaringswereld immers een grote rol. Het bezoek biedt inzicht, aanknopingspunt en is een hulpmiddel voor de leerkracht om  aan te sluiten bij wat het kind beleeft. Ook merken we dat het huisbezoek de samenwerking met de ouders bevordert.

Niet tevreden?

Het kan natuurlijk voorkomen dat er iets voorgevallen is waarover u niet tevreden bent. In eerste instantie is de leerkracht van uw kind voor u als ouder uw eerste aanspreekpunt. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur of, wanneer het gaat over de (extra) zorg voor uw kind, met de desbetreffende Intern Begeleider. In die gevallen waar ook dat geen oplossing biedt vragen wij u contact op te nemen met de directeur.

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren