Rapportage

Luistergesprek en tienminutengesprek

De school nodigt de ouders aan het begin van een schooljaar uit voor een luistergesprek. Tijdens dit gesprek ontvangen de leerkrachten graag informatie van u over uw kind: wat is voor de leerkracht belangrijk om te weten?
Verder nodigen wij de ouders twee keer per jaar uit voor een tienminutengespreksavond. Tijdens dit zogenaamde tienminutengesprek brengt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken vinden altijd plaats aan het einde van de maanden november en maart.

Rapporten

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport eind januari/ begin februari. Het tweede rapport aan het einde van het schooljaar. De kinderen krijgen hun rapport mee in een rapportmap van de school. Na ondertekening van het rapport door de ouders wordt het rapport weer door het kind aan de leerkracht gegeven. Indien u een gesprek wenst naar aanleiding van het rapport kunt u dat aan de leerkracht laten weten.
Met het rapport wordt u op de hoogte gesteld over de prestaties van uw kind. Waar die prestaties in de onder- en middenbouw nog weergegeven worden met behulp van een woordrapport, zal dat in de bovenbouw steeds meer met cijfers zijn. Gedrag, werkhouding en dergelijke worden weergegeven als goed of als werkpunt.
Tevens vindt u in het rapport een overzicht van de resultaten op de  Cito-toetsen weergegeven.

Ouderportaal

U kunt de vorderingen van uw kind op de Cito-toetsen volgen via het Ouderportaal van Parnassys.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren