Zorgprocedure

Ondersteuningsstructuur

De eerst verantwoordelijke voor de extra zorg aan de kinderen is de groepsleerkracht. Mocht de extra hulp het gewenste resultaat hebben dan worden geen anderen bij de leerlingzorg betrokken. U wordt over eventuele extra hulp of zorg aan uw kind tijdens een (tienminuten) gesprek door de leerkracht geïnformeerd.

Welke stappen zet de school als de standaard leerlingzorg onvoldoende effect heeft?

  1. De leerkracht overlegt met de Intern Begeleider over de beginnend stagnerend ontwikkeling van het kind. De Intern begeleider geeft advies.
  2. De leerling wordt tijdens de groepsbespreking met de leerkracht en Intern Begeleider uitgebreid besproken. Aan de hand van de onderwijsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van het kind wordt gekeken wat het kind nodig heeft. (wat of wie is er nodig binnen de school/ wat of wie is er eventueel nodig buiten de school)
  3. De leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam van de school met externe partners. U wordt als ouder voor deze bespreking uitgenodigd.
  4. Voor de leerling wordt aanvullende financiering aangevraagd bij het Samenwerkingsverband; er wordt gezocht naar een aangepaste onderwijsvorm buiten de reguliere basisschool, hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig; er wordt een aanvraag ingediend voor nader psychologisch of psychiatrisch onderzoek.

Ondersteuningsstructuur visueel

Interne ondersteuningsstructuur

Schoolondersteuningsprofiel

Ons actueel schoolondersteuningsprofiel is hier te downloaden.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren