Verlof aanvragen

Absentie

Voor informatie over het absent melden van uw kind verwijzen we u naar de specifieke pagina over absentie.

Verlof aanvragen

Algemeen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Aalburg zijn daar­over afspraken gemaakt. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de ongeoorloofd verlof of structureel verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

De volledige versie van de verlofregeling vindt u in de schoolgids en op de gemeentelijke website. Daarnaast ligt de volledige versie ter inzage op de scholen. Ouders dienen zich bij vragen eerst te richten tot de directeur.

De contactgegevens van de leerplichtambtenaar basisschool gemeente Aalburg zijn Emile Dijkstra: 0416-698716  of  e.dijkstra@aalburg.nl

Procedure aanvraag verlof

  1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet minimaal acht weken van te voren worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van onderstaand formulier  (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
  2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
  3. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
  4. Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Formulier aanvraag verlof

Aanvraag (vakantie)verlof

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren