Uitnodiging ouderavond op dinsdag 9 oktober, 19.30 – 21.30 uur

Op school gaan we in alle groepen aan de slag met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Op de ouderavond ontvangt u informatie over de inhoud van de methode.
Het leren van respectvol en sociaal gewenst gedrag vindt plaats op school, maar ook in het gezin. Op de ouderavond denken we samen na over onze gezamenlijke opdracht. Aan de hand van de principes van de Kanjertraining, leren we hoe we dit ook thuis toe kunnen passen. De ouderavond is informerend en heeft een heel praktische insteek Graag tot ziens op 9 oktober!

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren