Schoolklimaat en veiligheid

Liefde als uitgangspunt
Als christelijke school hechten we grote waarde aan de (sociale) veiligheid op school. De leefregels zoals gebaseerd op Tien Geboden zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het klimaat op school. Kernwoord hierbij is liefde: liefde tot God en liefde tot elkaar. Hierbij hoort ook een zorgvolle omgang met de wereld om ons heen.

Sociale veiligheid
We stimuleren sociale veiligheid, onder meer door het toepassen van de principes van de Kanjertraining. Het ontwikkelen van een zelfvertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid voor anderen en het positief bijdragen aan de schoolgemeenschap vinden we belangrijk. Ons eerste uitgangspunt is het stimuleren en belonen van gewenst gedrag. Ongewenst gedrag wordt daarentegen passend bestraft. In ons gedragsbeleid hebben we de aanpak van sterk grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en intimidatie, uitgewerkt.
Bij het ontwikkelen van sociale veiligheid vinden we het belangrijk om als school nauw samen op te trekken met de ouders.

Pestprotocol
De school hanteert een pestprotocol. Dat kunt u hier inzien.

Verkeersveiligheid
Voor de verkeersveiligheid rondom onze school zijn we samen verantwoordelijk. Het is daarom belangrijk dat bijvoorbeeld de school, de ouders, de politie, de gemeente, de dorpsraad en Veilig Verkeer Nederland goed samenwerken.

Verkeerswerkgroep
Onze school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente, politie en Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen verdiepen zich natuurlijk ook in de verkeersregels. Het vak verkeer staat op het weekrooster, waarbij we werken met een recent aangeschafte methode. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen georganiseerd. Bovendien  is er aandacht voor de school-thuisroute.
De verkeerscommissie is bereikbaar via juf Wilma van der Laan, e-mail: w.vanderlaan@oranjenassauschool-veen.nl.

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren