Schoolvereniging

Schoolvereniging
De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Veen. De grondslag van de vereniging is Gods Woord vastgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid.  Van de leden van de vereniging wordt gevraagd de grondslag van de vereniging te onderschrijven. 
Lid worden? Vraag een aanmeldingsformulier aan bij het bestuurssecretariaat, via info[at]onsveen.nl.

Toezichthoudend bestuur
Het verenigingsbestuur is tevens het bevoegd gezag van de school. Het bestuur is een zogenoemd onbezoldigd toezichthoudend bestuur en hanteert daarbij de Code Goed Bestuur. Wat betreft zaken die t emaken hebben met de identiteit van de school heeft het toezichthoudend bestuur instemmingsrecht. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Dhr. C.P. Mulder
 Secretaris: Dhr. A.G. Treure
 Penningmeester: Dhr. J.B. Kentie
 Overige bestuursleden: Dhr. J.A. Duijzer
Dhr. J.W.H. de Lorm
Dhr. W.J. Schreuders
Dhr. A. van Loon
Dhr. G.C. Verweij

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren