Schoolvereniging en bestuur

Schoolvereniging

De school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Veen. De schoolvereniging is in 1948 opgericht. De grondslag van de vereniging is Gods Woord vastgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid.  Van de leden van de vereniging wordt gevraagd de grondslag van de vereniging te onderschrijven. Op dit moment telt de schoolvereniging ruim 100 leden.

Om lid te worden van de schoolvereniging kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij het bestuurssecretariaat door een e-mail te sturen naar info@oranjenassauschool-veen.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Bestuur

Het verenigingsbestuur is tevens het bevoegd gezag van de school. Door de wijziging van de statuten in 2012 is het bestuur in 2013 met één bestuurslid uitgebreid. Het bestuur is een zgn. onbezoldigd toezichthoudend bestuur. Het bestuur is per 1-8-2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. C.P. Mulder
 Secretaris: Dhr. A.G. Treure
 Penningmeester: Dhr. J.B. Kentie
 Overige bestuursleden: Dhr. J.A. Duijzer
 Dhr. J.W.H. de Lorm
 Dhr. W.J. Schreuders
 Dhr. A. van Loon
Dhr. G.C. Verweij

Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur. Sinds 2011 is de scheiding tussen bestuur en toezicht formeel geregeld. De scheiding van bestuur en toezicht wordt op onze school gerealiseerd middels een managementstatuut, waarbij de directeur feitelijk het bestuur voert. Het bestuur stelt het beleid van de directeur vast en houdt toezicht op de bestuurlijke handelingen die de directeur verricht, voornamelijk als het gaat om beleidsuitvoering en beleidsvoorbereiding. Het bestuur houdt toezicht met behulp van een vastgesteld toezichtkader. Het bestuur heeft de schooldirecteur niet voor al haar taken gemandateerd. Het bestuur heeft de taken behorend bij identiteits – en benoemingsbeleid als blijvend bestuurlijke taken aangemerkt.

 

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren